logo

Za Richardem Wilkinsonem można powiedzieć, że nierówności stają się przeszkodą w osiąganiu ważnych celów. Im wyższy poziom nierówności, tym większa skala problemów – przestępczości, ubóstwa, bezrobocia, czy narkomanii. Jeżeli więc chcemy walczyć z problemami społecznymi, musimy ograniczać nierówności. Relacja z seminarium prowadzonym przez prof. Ryszarda Szarfenberga TUTAJ oraz zbiorcza prezentacja omawiająca tę problematykę TUTAJ