logo

Biorąc pod uwagę częstotliwość cytowania terminów rozwój oraz kariera w publikacjach naukowych i mediach,  są one chyba znakiem współczesnych czasów. Kiedy mówimy o szkoleniach (jak w ostatnich komentarzach), to często mamy na myśli rozwój, mający doprowadzić nas do awansu, docenienia, krótko mówiąc – do tak zwanej kariery.

new skills

Jednak istnieje zasadnicza różnica między karierą a rozwojem. Wpis ten dedykuję Bożenie Urawskiej :), mentorce, koordynatorce coachów w Orange Polska, która z uporem wkładała nam to od dawna do głowy.

Kariera

Przede wszystkim. Kariera związana jest zawsze z jakąś organizacyjną hierarchią, stanowiskiem, formalnym zakresem obowiązków, zwiększającą się odpowiedzialnością, a także z władzą. Najczęściej towarzyszy jej także prestiż społeczny, zwykle także wyższe wynagrodzenie. Ważnym elementem kariery jest wiedza i umiejętności potwierdzone dyplomami, certyfikatami i uprawnieniami.

Rozwój

Rozwój przebiega w inny sposób. Jest bardziej poziomy niż hierarchiczny lub dotyczy wchodzenia w głąb danego obszaru/problemu. Związany jest z pasją lub zainteresowaniami. Motywacja w rozwoju jest wyłącznie wewnętrzna. Charakteryzuje się tym, że wykonywanie czynności związanej z danym obszarem zainteresowań samo w sobie sprawia mi satysfakcję. Rozwój dotyka bezpośrednio świata wartości i duchowości człowieka. Elementy typowe dla kariery, takie jak jak prestiż, społeczna akceptacja, zakres obowiązków, władza, uprawnienia, mogą mu towarzyszyć, ale nie są charakterystyczne dla rozwoju i nie są warunkami jego zaistnienia.

Idealna proporcja nie istnieje

Rozwój i kariera nie wykluczają się. Najlepszym rozwiązaniem jest, kiedy potrafią iść ze sobą w parze lub w jakiejś świadomie wybranej przez nas proporcji. Możliwe jest jednak – i nie tak rzadko występujące -, że kariera przyćmiewa rozwój. Im więcej władzy, uprawnień i prestiżu mamy, tym mniej czasu, chęci i sił na myślenie o tym, co dla nas najważniejsze. Bywa, że kariera biegnie wbrew pasjom, zainteresowaniom i wartościom, które wyznajemy.

Nie istnieje jeden scenariusz właściwego ułożenia tych dwóch ważnych aspektów naszego funkcjonowania. Nie ma nikogo, kto odpowie nam na pytanie, jak należy je ułożyć. Każdy z nas sam doświadczać musi tego iskrzenia w miejscach, gdzie dochodzi do konfliktu między rozwojem a karierą. Wtedy odczuwamy najczęściej silny dyskomfort. Sama świadomość i rozróżnienie tych różnych, co do istoty, mechanizmów jest pierwszym ważnym krokiem w rozwoju.

 

[zdjęcie pochodzi z serwisu www.pixabay.com/pl/]