logo

W ramach Komitetu Dialogu Społecznego KIG powołaliśmy Grupę roboczą ds. migracji.

W obszarze naszego zainteresowania są migracje ekonomiczne, problematyka uchodźców, pomoc humanitarna i rozwojowa, ale także ekonomiczne, społeczne i psychologiczne konsekwencje doświadczenia migracji czy dialog międzykulturowy. Chcemy też rozmawiać o demografii, instrumentach rynku pracy w rozwiązywaniu współczesnych wyzwań oraz zyskach i stratach masowej emigracji zarobkowej Polaków. W tak dużej dynamice zmian, jakich obecnie doświadczamy i towarzyszących im silnych emocji w debacie publicznej szczególnego znaczenia nabiera rzetelna diagnoza i próba poszukiwania kompleksowych rozwiązań.

kds-migracja-3B1

Do prowadzenia dialogu opartego na wiedzy potrzebne są pogłębione analizy i całościowe spojrzenie na zjawisko migracji, które jest przecież wybitnie złożone. Nie da się go w najmniejszym stopniu uchwycić bez wzięcia pod uwagę perspektywy globalnej, rozwojowej, potrzeb rynku pracy, historii migracji w świecie, bezpieczeństwa wewnętrznego i psychologii człowieka. Przede wszystkim jednak pierwszą i najważniejszą kategorią powinien być człowiek. Bardzo często człowiek w kryzysie.

Nie jest to niestety perspektywa dominująca w dzisiejszej spolaryzowanej i skrajnie uproszczonej dyskusji medialnej, napędzanej nierzadko intencjami wynikającymi z krótkookresowych taktyk lub lęków. Lęk i poczucie zagrożenia indukowane przez nowe formy terroryzmu relacjonowane masowo relacjonowane masowo przez media są faktem społecznym, który także wymaga pochylenia się, zrozumienia i podjęcia stosownych działań. Emocje są ważne i nie wolno ich lekceważyć.

W naszym obszarze kompetencyjnych przede wszystkim skupić chcemy się na działaniach informacyjnych i edukacyjnych. Naszą skromną ambicją jest podnoszenie argumentów rzadko przebijających się do społecznej świadomości, a które mogą pomóc uczynić debatę spokojniejszą, rozsądniejszą i bardziej ludzką.

Więcej informacji TUTAJ !