logo

Jedną z bardziej istotnych kwestii jest uświadomienie sobie, że przemoc jest po prostu łamaniem prawa. Jednak dużo ważniejsze jest rozpoznawanie i uznanie przez nas samych, co jest przemocą. Prawo nie jest idealnym narzędziem regulowania relacji społecznych i dobrostanu jednostki. Jest jednak narzędziem ważnym, które dba o poszanowanie praw i godności człowieka.

logo_przemoc

W Polsce od wielu lat funkcjonuje system tak zwanej „Niebieskiej Karty”, w więc procedura zgłaszania, badania i monitorowania przemocy, mającej dość często miejsce w gronie najbliższych, a więc rodziny.

Spójrzmy, jakie zachowania i sytuacje wskazują, że mamy do czynienia z przemocą (każde indywidualne zachowanie traktowane jest jako przemocowe): bicie, popychanie, duszenie, wykręcanie rąk, spoliczkowanie, kopanie, lżenie, okazywanie braku szacunku, poddawanie stałej krytyce, kontrolowanie i ograniczanie kontaktu z bliskimi, wymuszanie pożycia małżeńskiego, wymuszanie nieakceptowanych praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, zmuszanie do oddawania uzyskanych środków finansowych, uniemożliwianie podjęcia pracy, niezaspokajanie podstawowych potrzeb materialnych, izolowanie, ciągłe niepokojenie, poniżanie, demoralizowanie, niszczenie rzeczy osobistych, demolowanie mieszkania, wynoszenie sprzętów domowych i ich sprzedawanie, pozostawianie bez opieki, która z powodu choroby, niepełnosprawności bądź wieku nie może samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb, zmuszanie do picia alkoholu, zmuszanie do zażywania środków odurzających, substancji psychotropowych lub leków oraz inne, które uznane mogą zostać przez osobę za przekraczające jej granicę.

Jak widać katalog jest długi i otwarty. Opis zachowań przemocowych wspierany jest kodeksem karnym i jego – jak naliczyłem – przynajmniej siedemnastoma artykułami.

Relacje między osobami bliskimi sobie w rodzinie nie należą do łatwych i wymagających bardzo wielu umiejętności. Pamiętać należy, że uciekanie się do przemocy powoduje także szkody dla samego sprawcy/sprawczyni. Po pierwsze pokazuje brak nabytych umiejętności radzenia sobie z trudnymi dla siebie emocjami, sprawnego komunikowania się z drugim człowiekiem i sobą samym, w konsekwencji nieumiejętność budowania solidnych podstaw pod zdrowe relacje i szczęśliwą przyszłość.

Jeśli masz wątpliwości, czy jesteś ofiarą lub sprawcą przemocy, to gorąco polecam kontakt z wybitnymi ekspertami w tej dziedzinie, prowadzącymi także telefon zaufania i ośrodek wspierający zarówno ofiary przemocy jak i sprawców. Stowarzyszenie Niebieska Linia udziela pomocy prawnej, psychologicznej, uczy nabywania niezbędnych kompetencji.

 

[obrazek pochodzi ze strony MOPS w Tczewie]