logo

Marcus Buckingham jest konsultantem i autorem podejścia rozwijającego przede wszystkim silne strony. To podejście obecnie bardzo modne w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Idealnie wpisuje się też w takie nurty współczesnej psychologii, jak Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (TSR), psychologia pozytywna, psychologia narracyjna, Dialog Motywujący, czy coaching. Będę pisał o tym jeszcze sporo w Komentarzach.

To podejście idące wbrew tradycyjnemu myśleniu, w którym definiowano słabe strony, luki kompetencyjne, żeby je wypełnić. W praktyce koncentrowano się bardzo silnie na problemie i obszarze, który był często nielubiany i bardziej demotywował niż motywował. Dobrym przykładem jest szkoła. Kiedy dziecko przynosi kilka bardzo dobrych ocen, kilka dobrych i jedną mierną, towielu z nas – rodziców – koncentruje się w pierwszej kolejności na miernej. Niestety.

Posłuchajmy Buckinghama. Do tematu pracy na silnych stronach jeszcze wrócimy.