logo

Rozpocznę od zasłyszanej anegdoty dotyczącej momentu, kiedy na funkcję prezesa Amaerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego wybrany został Martin Seligman. W swoim pierwszym przemówieniu powiedział on, że psychologia w swoim stuletnim dorobku ma wiele zasług. Koncentrując się na problemach ludzi, zdiagnozowała i opisała wiele zaburzeń psychicznych. Stworzyła podstawy do pracy psychoterapeutycznej z dysfunkcjami i zaburzeniami. Wiedza na temat ciemnej strony człowieka, jego myśli, emocji i zachowań została radykalnie rozszerzona. Zdaniem Seligmana oznacza to wykonanie zadania w połowie, bo najwyższy czas, by psychologia skupiła się na tym, co stanowi, że ludziom tak wiele się udaje, że radzą sobie życiem i jego wyzwaniami, że potrafią podnosić się po doznanych traumach i być szczęśliwi. To zadanie przyszłości dla psychologii. Tak powstała psychologia pozytywna. Nie wiem, czy ta anegdota jest prawdziwa, ale biorąc pod uwagę, co Martin Seligman mówi na nagraniu, do którego wszystkich zapraszam, jest to bardzo prawdopodobne.

Pierwszy etap skupiania się na zaburzeniach i dysfunkcjach nazwano psychologią negatywną. Nasz bohater doskonale, co to znaczy, gdyż jest twórcą teorii wyuczonej bezradności i wieloletnim badaczem zjawiska depresji.

Według francuskiego psychiatry, Christophe’a Andre, psychologia pozytywna, to po prostu badanie tego, co działa dobrze w umyśle człowieka, badanie zdolności umysłowych i emocjonalnych, które pomagają nam smakować życie, rozwiązywać problemy i przezwyciężyć przeciwności, a przynajmniej przetrwać je.

Martin Seligman stworzył także listę zalet/cnót wzmagających poczucie szczęścia. Są nimi:

Mądrość i wiedza: ciekawość, interesowanie się światem, umiłowanie nauki, rozum, ocenianie, krytyczne myślenie, brak uprzedzeń i otwartość, kreatywność, pomysłowość, oryginalność, zaradność, inteligencja praktyczna, inteligencja społeczna, inteligencja personalna, inteligencja emocjonalna, dystans poznawczy

Odwaga: męstwo i dzielność, wytrwałość, pracowitość, sumienność, prawość, szczerość i uczciwość

Miłosierdzie i miłość: uprzejmość, dobroć, wielkoduszność, miłość i pozwalanie innym, by nas kochali

Sprawiedliwość: postawa obywatelska, obowiązek, praca zespołowa, lojalność, uczciwe i równe traktowanie innych, zdolność przywódcze

Wstrzemięźliwość: samokontrola, rozwaga, dyskrecja, ostrożność, skromność i pokora

Transcendencja: poczucie piękna i doskonałości, wdzięczność, optymizm, nadzieje, patrzenie z ufnością w przyszłość, duchowość, poczucie celu, wiara, religijność, wybaczenie i litość, humor, zapał, pasja, entuzjazm.

(na podstawie, Psychologia a życie duchowe, Bogna Białecka, Biblioteka Carmelitanum)

Zapraszam do inspirującego wykładu z TED.com z Martinem Seligmanem: