logo

Twój psychologiczny autoportret ( John M. Oldham i Lois B. Morris), to książka dla każdej osoby, chcącej świadomie pracować nad sobą i swoimi relacjami z otoczeniem.

autoportret

Autorzy książki, zajmujący się psychologią osobowości, są także współtwórcami podręcznika zaburzeń psychicznych (DSM III oraz DSM IV). Na tej bazie stworzyli pozytywną, rozwojową wersję sylwetek osobowości. Funkcjonowanie człowieka przedstawić można na pewnym kontinuum, gdzie istotne jest nasilenie objawów i zachowań. Czasami można usłyszeć w luźnych rozmowach obraźliwie brzmiącą ocenę typu Ty narcyzie lub Ty neurotyku (patrząc z punktu widzenia cech). Rzecz jasna każdy z nas jest po części narcyzem, po części neurotykiem. Ważne jest jednak, czy nasilenie cech narcystycznych jest rzeczywiście tak silnie, że wypełnia obraz zaburzenia, jakim jest osobowość narcystyczna? Czy dominacja zachowań neurotycznych jest tak duża, że pozwala nazwać kogoś wprost neurotykiem ? Najczęściej charakteryzujemy się pewnym rysem, ale wciąż w granicach normy.

I tak, autorzy książki, przedstawili pozytywną stronę kontinuum osobowości. W konsekwencji otrzymali 14 typów osobowości (zdrowa część), które przy skrajnym nasileniu cech przybrać może formę zaburzenia osobowości. Tych czternaście typów wygląda następująco (typ osobowości – zaburzenie): Sumienny-Obsesyjno kompulsywne, Pewny siebie-Narcystyczne, Dramatyczny-Histrioniczne, Czujny-Paranoidalne, Zmienny-Borderline, Oddany-Patologiczna zależność, Samotniczy-Schizoidalne, Wygodny-Bierno agresywne, Wrażliwy-Ucieczkowe, Niezwyczajny-Schizotypalne, Awanturniczy-Antyspołeczne, Ofiarny-Autodestrukcyjne, Władczy-Sadystyczne, Poważny-Depresyjne.

Każdy z typów przedstawiony jest w sześciu sferach życia: pracy, JA, emocji, związkach, samokontroli, rzeczywistości. Oldham i Morrsi stworzyli własny kwestionariusz do badania, który znajduje się w książce. Jego wypełnienie zajmuje od 30 do 60 minut. Na tej podstawie wykreślić można swój autoportret, a następnie zapoznać się z tymi typami, które są dla nas charakterystyczne (dominujące) i tymi, które są słabo reprezentowane.

las

Wszystko po to, żeby zwiększając samoświadomość, móc pracować nad własną drogą rozwoju osobistego. Bardzo dużą wartością są również sugerowane ćwiczenia dla każdego z typów osobowości. Profesjonalizm autorów i jakość przygotowanych narzędzi są najlepszą rekomendacją, żeby sięgnąć po tę lekturę.

 

[zdjęcie książki pochodzi ze strony wydawnictwa Czarna Owca]