logo

Książka założycieli programistycznej firmy 37signals (Jason Fried, David Heinemeier Hansson) nawołująca do odrzucenia dotychczasowych schematów w prowadzeniu własnej firmy. Napisana nieco przekornie, może być ciekawą inspiracją nie tylko dla działających w sektorze IT. Jeden z rozdziałów poświęcony jest kulturze organizacyjnej.

rework

Przede wszystkim – zdaniem autorów – nie należy jej tworzyć. Kultura organizacji tworzy się sama i jest produktem ubocznym konsekwentnych zachowań w firmie. Przestrzegają też przed traktowaniem pracowników jak trzynastolatków. Objawem tego jest centralne zarządzanie, w ramach którego nie można wykonać żadnego ruchu bez zgody przełożonych. To samo dotyczy kładzenia akcentu na zakazy i ograniczenia. Im więcej takiego sposobu pracy, tym silniejsza kultura nazwana w książce „culture of nonthinkers”. Ciekawa uwaga dotyczy polityk, określających sposoby postępowania w różnych sytuacjach. Właściciele 37signals uważają je za błąd. Najczęstszym powodem tworzenia polityki jest popełnienie przez kogoś błędu lub niewłaściwe postępowanie pracownika. W celu uniknięcia ich w przyszłości tworzy się systemowe rozwiązania, opisuje w oficjalnym dokumencie i przekazuje wszystkim do stosowania. Błąd polega na tym, że karani są wszyscy za błąd popełniony przez jednostkę. Kolejnym nagminnie powtarzanym błędem jest używanie sztucznego języka, fałszującego rzeczywistość i budującego nieufność. Jako przykłady podaje tu sformułowania „monetyzacja” i „transparentność” zamiast „zarabiania” i „uczciwości”. Przykłady można mnożyć. Każdemu piszącemu maile dają prostą radę. Pomyśl o jednej konkretnej osobie i napisz maila niejako do niej. Po napisaniu przeczytaj go sobie na głos. Jeśli brzmi inaczej niż twój naturalny sposób mówienia, zmień go.

Łatwa w konsumpcji, pobudzająca do myślenia.

 

[zdjęcie pochodzi z serwisu Amazon.com]