logo

Oat

Ważny dla mnie ośrodek, niezwykle inspirujący –  Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Dosłownie dla każdego ! W najbliższym czasie uruchamiana jest świetna inicjatywa – Szkoła Trenerów Skoncentrowanych na Rozwiązaniach, czyli kształcenie trenerów pracy grupowej, ale w nurcie TSR.