logo

Opublikowano właśnie nowy raport poczucia szczęścia World Happiness Report 2017. Jego redaktorami są Jeffrey Sachs !, John Helliwell i Richard Layard. Raport wpisuje się w krytykę tzw. paradygmatu Produktu Krajowego Brutto (PKB/GDP) jako jedynego wskaźnika opisującego rozwój społeczno-ekonomiczny. Od lat wiele organizacji (ONZ, Bank Światowy, Komisja Europejska), ekspertów i liderów państw próbuje szukać indeksów, które pełniłyby rolę uzupełniającą, gdyż PKB nie opisuje całości procesów społecznych. Przede wszystkim jednak PKB nie uwzględnia opinii mieszkańców poszczególnych krajów. World Happiness Report jest jedną z takich prób poszukiwania dodatkowych miar jakościowych (innymi są także Social Progress Index czy Human Development Index).